☰       Show/Hide Menu

☰       Department Menu

Oifig Na Gaeilge

Oifigeach Gaeilge

Siobhán ag obair i gColáiste Phádraig agus in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ( DCU ) mar Oifigeach Gaeilge. Tá bun chéim ag Siobhán sa Nua-Ghaeilge agus sa Luath-Ghaeilge ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tá Máistreacht aici sa Nua-Ghaeilge ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus teastas i mBainistíocht Tionscadail and Nuálaíocht IBAT. 

Tá réimsí leathan taithí aici agus d’oibrigh sí mar Bhainisteoir Forbartha Gnó le Gaelchultúr, Bhainisteoir Imeachta ar Rith Teo agus mar Fheidhmeannach leis An Foras Pátrúnachta. 

I 2011 d’fhoilsigh Glór na nGael leabhar léi ‘Ráth Chairn na Gréine: Bailiúcháin amhrán agus dánta ó Ghaeltacht Ráth Chairn 1935 – 2011’. 

Ó 2013 tá sí mar bhall de Chomhairle RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Cheap an tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Siobhán Seoighe ar Bhord an Údaráis i Mí an Mheithimh 2015. 

Oifig

A201B, Coláiste Albert, DCU, Glas Naoín, Baile Átha Cliath 9

Nó 

Oifig 44, Teach Sinseareach, Coláiste na Naomh Uile, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9.